Bestyrelsen i Ribe Danse- og spillemandslaug består af:
Bendix Rødgaard formand
mail: ribelaug@gmail.com
21725137
 
Susanne Overgaard Petersen kasserer
 
Steen Rolf Pedersen
 
Peder Moesgaard
 
Marianne Kryger 
 
Webmaster