Bestyrelsen i Ribe Danse- og spillemandslaug består af:
Bendix Rødgaard formand
mail: ribelaug@gmail.com
21725137
 
SUSANNE OVERGAARD PETERSEN kasserer mail; susanneovergaardpetersen@gmail.com 
23951986
 
Steen Rolf Pedersen
mail: masterkrype@city.dk
23480871
 
PEDER MOESGAARD
mail: pcmoesgaard@gmail.com
28925942

Jørn Freisig   
Mail: jorn@freisig.dk
61309231
Webmaster