Bestyrelsen i Ribe Danse- og spillemandslaug består af:
Bendix Rødgaard formand
mail: ribelaug@gmail.com
21725137
 
Susanne Overgaard Petersen kasserer
 
Jesper Henning Pedersen
 
Inga Jensen
 
Marianne Kryger 
 
Webmaster