Kalenderen

Alle øveaftener og Laugsaftener foregår Rosenalle 3 hvis ikke andet er angivet.    
 
18 Marts 2020 19:30-22:00 Øveaften for spillefolk  og generalforsamling AFLYST PGA CORONAVIRUS
Der indkaldes hermed til den årlige ordinære generalforsamling i Ribe Danse og Spillemandslaug for medlemmer af lauget.
Onsdag d. 18. marts 2020 kl. 21:00 (i kaffepausen på øveaften).
Indkaldelse med dagsorden og regnskab kan rekvireres ved at sende mail til ribelaug@gmail.com
 
20 Marts 2020 19.30 Laugsaften AFLYST PGA CORONAVIRUS
24 Marts 2020 19:30 Lauget spiller til 40års jubilæum hos Helle folkedanser på Årre kro AFLYST PGA CORONAVIRUS  
1 April 2020 19:30-22:00 AFLYST PGA CORONAVIRUS  
15 April 2020 19:30-22:00 Øveaften for spillefolk  
17 April 2020 19.30 Laugsaften
29 April 2020 19:30-22:00 Øveaften for spillefolk
13 Maj 2020 19:30-22:00 Øveraften for spillefolk
15 Maj 2020 19.30 Laugsaften
27 Maj 2020 19:30-22:00 Øveraften for spillefolk
13 Juni 2020 10.00-24.00 Festiribe
 
2 september 2020 19:30-22:00 Øveaften for spillefolk
 
4/5/6 September Lauget spiller til Mariefestival i Ansager.
 
18 September 2020 19:30 Laugsaften
 
16 Oktober 2020 19:30 Laugsaften
 
20 November 2020 19:30 Laugsaften
 
18 December 2020 20:00 Laugsaften (julefrokost fra kl. 18:30-20:00). 
 
13 Januar 2021 øveaften for spillefolk
 
22 Januar 2021 19:30 Laugsaften
 
16 Februar 2021 19:30 Lauget spiller til bal i Tinghøj forsamlingshus
 
19 Februar 2021 19:30 Laugsaften
 
26 Februar 2021 19:30 Lauget spiller til bal i Hovborg
 
19 Marts 2021 19:30 Laugsaften
 
16 April 2021 19:30 Laugsaften
 
21 Maj 2021 19:30 Laugsaften
 
12 Juni 2021 Festiribe
 
Webmaster