Kalenderen

Alle øveaftener og Laugsaftener foregår Rosenalle 3 hvis ikke andet er angivet. 
  
15 Marts 19:30 Laugsaften
 
20 Marts 19:30-22:00 Øveaften for spillefolk og genneralforsamling i kaffepausen
 
  3 April 19:30-22:00 Øveaften for spillefolk
 
17 April 19:30-22:00 Øveaften for spillefolk
 
19 April 19:30 Laugsaften
 
  1 Maj 19:30-22:00 Øveaften for spillefolk
 
15 Maj 19:30-22:00 Øveaften for spillefolk
 
17 Maj 19:30 Laugsaften
 
22 Maj 19:30 Lauget spiller til bal for Åbenrå folkedanser spillested - Dammsgaard.
 
29 Maj 19:30-22:00 Øveaften for spillefolk
 
 8 Juni Festiribe 10.00-23.00
 
 
Webmaster