Kalenderen

Alle øveaftener og Laugsaftener foregår Rosenalle 3 hvis ikke andet er angivet.    
 
13 Maj 2020 19:30-22:00 Øveraften for spillefolk AFLYST PGA CORONAVIRUS
15 Maj 2020 19.30 Laugsaften AFLYST PGA CORONAVIRUS
27 Maj 2020 19:30-22:00 Øveraften for spillefolk AFLYST PGA CORONAVIRUS 
13 Juni 2020 10.00-24.00 Festiribe AFLYST PGA CORONAVIRUS
 
2 september 2020 19:30-22:00 Øveaften for spillefolk
 
4/5/6 September Lauget spiller til Mariefestival i Ansager.
 
18 September 2020 19:30 Laugsaften
 
16 Oktober 2020 19:30 Laugsaften
 
20 November 2020 19:30 Laugsaften
 
18 December 2020 20:00 Laugsaften (julefrokost fra kl. 18:30-20:00). 
 
13 Januar 2021 øveaften for spillefolk
 
22 Januar 2021 19:30 Laugsaften
 
16 Februar 2021 19:30 Lauget spiller til bal i Tinghøj forsamlingshus
 
19 Februar 2021 19:30 Laugsaften
 
26 Februar 2021 19:30 Lauget spiller til bal i Hovborg
 
19 Marts 2021 19:30 Laugsaften
 
16 April 2021 19:30 Laugsaften
 
21 Maj 2021 19:30 Laugsaften
 
12 Juni 2021 Festiribe
 
Webmaster